Letterlijke transcriptie

Bij een letterlijke transcriptie wordt er exact uitgetypt wat besproken is. Dit houdt in dat er zinnen kunnen staan die taalkundig niet altijd kloppen.  De woordkeuze, zinsbouw, leestekens en het gebruik van afkortingen kunnen op deze manier afwijken van “correct Nederlands”. Het doel van deze uitwerkingsvorm is dat er letterlijk kan worden nagelezen wat er is gezegd.

Bij een psychologisch onderzoek bijvoorbeeld kan dit worden gebruikt voor de interpretatie van de intonatie. Dit is mogelijk omdat ook  de stopwoorden, herhalingen, twijfelingen en stiltes worden overgenomen tijdens het transcriberen. Een voorbeeld van een letterlijke uitwerking is:

SP1:   Uhh… Hee hallo Sophie, bedankt dat je even tijd hebt kunnen maken voor dit gesprek.

SP2:   Geen probleem Charlotte. Ik heb om uhm.. half 2 pas de volgende afspraak staan … dus ja … ik heb alle tijd voor dit interview.

SP1:   Top! Nou uhh… zoals ik je in de mail al vertelde, neem ik het interview op met mijn uhh… voicerecorder… zodat ik ze later kan verwerken… uit kan werken tot een transcript. Is dit ok voor jou?

SP2:   Zeker hoor, geen probleem!

SP1:   Top… Uitstekend, uhh… laat ik dan gelijk met de deur in huis vallen. Hedde al iemand benaderd voor uhh… het mogelijke vervolg van het event van vorige week … vrijdag?

SP2:   Ja joh, ik heb Jos eh..Claesen in ieder geval al gebeld, morgen bel ik nog zijn collega. Maar… al verwachtte uhh… Jos niet veel problemen.

SP1:   Das snel! Wanneer heb je hem gesproken? Hij zag het dus wel zitten?

SP2:   Het telefoongesprek met Jos was uhh… afgelopen dinsdag. Ja. Hij was erg enthousiast en gaf aan een vervolg zeker te zien zitten.