Expert in secretariële ondersteuning

Transcriptie

ssom transcriptie

Transcriptie is het omzetten van een gesproken tekst naar een tekst op schrift. Maar ook het omzetten van een geschreven, getypte of gedrukte tekst naar een andere vorm geschreven tekst.

 

Dit kan op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan  correct taalgebruik, een correcte zinsbouw, tekst creëren met focus zowel op de Vlaamse (België) of Nederlandse ( Nederland) taal en zo veel meer.

Je hebt een dictaat of interview opgenomen? Maar je hebt geen tijd om het uit te typen?

Kies uit het pakket datgene waarmee ik jou kan helpen.
Contacteer mij vrijblijvend.

Pakket Uittypen

- Uittypen van dictaten (algemeen)
- Uittypen van dictaten (medisch)
- Uittypen van dictaten (juridisch)
- Uittypen van plaatsbeschrijvingen
- Uittypen van verslagen
- Uittypen van adviezen
- Uittypen van rapporten
- Uittypen van interviews met twee personen
- Uittypen van interviews met meerdere personen
- Uittypen van focusgroepen
- Uittypen van aantekeningen
- Uittypen van video/podcast

Pakket Tekstcorrectie

- Correctie/redigeren teksten
- Nalezen eindwerk, scriptie, eindwerk, thesis, masterproef
- Teksten omzetten naar juiste lay-out
- Teksten nalezen/corrigeren na spraakherkenning